moduł

 ikona tel Zadzwoń do nas: +48-505-440-138    ikona mail Napisz do nas: sklep@vimini.pl

Uszkodzenia, braki w przesyłce

Paczki wysyłamy w nienaruszonych, nowych kartonach lub owinięte folią stretch. Niestety nie mamy wpływu na traktowanie przesyłki przez firmę kurierską.

Dlatego, jeżeli dostarczana jest do Państwa uszkodzona paczka, prosimy o spisanie "protokołu szkody". Dokument ten posiada każdy kurier i jest on podstawą do dalszego dochodzenia swoich praw w firmie kurierskiej.

O fakcie wypełnienia takiego dokumentu należy nas poinformować. Prosimy także o niezwłoczne przysłanie skanu/kopii tego dokumentu.

 

Takie same zasady stosuje się w przypadku braku w przesyłce. Jeśli brak towaru widoczny jest w momencie odbioru paczki prosimy o spisanie "protokołu szkody".

 

Podstawa prawna:

w odniesieniu do przesyłki kurierskiej (Przesyłką kurierską jest przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną lub

paczka pocztowa, przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana w sposób łącznie zapewniający bezpośredni

odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, doręczenie

przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach

o świadczenie usług pocztowych, doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do

odbioru, uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej.” – zgodnie z art. 3 pkt

19 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe):

· art. 87 ust.6 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe:

6. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez

zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony

stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu

roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem

przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

· art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe:

Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, odpowiada za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

1) wskutek siły wyższej;

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego;

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia usług pocztowych

lub powszechnych;

4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy. (…)”.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl